Adatvédelmi tájékoztató

Jelen Adatkezelési tájékoztató az Általános szerződési és felhasználási feltételek része, azok rendelkezéseivel együttesen értelmezendő.

Üveges Szilvia (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési és marketing tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, a megrendelések teljesítésének céljából és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése, valamint hírlevélküldés érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a megrendelés teljesítése során kezelt személyes adatait.
Az adatkezelő címe: 4030 Debrecen Kavics utca 41.
Az adatkezelő elérhetősége: szilvia[kukac]olvassmeset.hu

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál, megrendeléskor kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: hírlevélre feliratkozók, vásárlók.

Vásárlás:
A kezelt adatok köre: a vásárlók által a megrendelés során megadott, a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím (nem kötelező), Számlázási cím, Megjegyzés (nem kötelező).

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.

A vásárlással kapcsolatban kezelt adatokat az Üzemeltető a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli.

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél
– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
– személyes adatainak helyesbítését,
– személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél levélben vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

Hírlevél, marketingtevékenység:

Kezelt adatok köre:
– vezetéknév, keresztnév
– e-mail cím

Adatkezelés célja: reklám tartalmú marketing célú megkeresés (pl. hírlevél).

Adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig.
A hírlevélről bármikor leiratkozhat a hírlevél alján található leiratkozó link segítségével vagy az ügyfélszolgálaton.

Igényérvényesítési cím, ügyfélszolgálat:

– email: szilvia[kukac]olvassmeset.hu

– levelezési cím: Üveges Szilvia, 4030 Debrecen Kavics utca 41.

A rendeléskor vagy hírlevélre feliratkozáskor megadott adatokat az adatkezelő nem továbbítja, nem adja át vagy nem értékesíti harmadik félnek. A megadott adatokat a Listamester rendszerében, valamint a számlázáshoz szükséges adatokat a Billingo rendszerében tárolja. Az adatkezelő nem vezet egyéb nyilvántartást sem elektronikus formában, sem papíron.